Englishforall

یادگیری زبان انگلیسی، ترجمه، اخبار

تدریس Let’s go starter و Tiny talk

تدریس Let’s go starter و Tiny talk

 

 1.     به فراگیران بگویید که دفتر 4 خط، دفتر نقاشی و مداد رنگی تهیه کنند. البته 2 موردِ آخر اجباری نیست و برای فراگیرانی که ازنظر مالی ضعیفند، می‌توانید گروه بندی کنید.

2.     روی تخته 4 خط حتماً از چپ به راست کِشیده، با رنگ قرمز نیز، فلِشی از چپ به راست می‌کِشیم و توجه فراگیران را به آن جلب می‌کنیم. حروف بزرگ بین خطوط 1 و 2 و 3 و اغلبِ حروف کوچک بین 2 و 3 قرار می‌گیرند. خط 3 خط اصلی است.

3.     تدریس ِ 4 کلمه‌ی کلیدیِ up, down, left, right. برای مثال برای A:

Up-down, up-down, left-right.

4.     تفاوتِ name و sound را با مثال های متعدد و با حالت شعر و آهنگین و با حالت پانتومیم و اشاره‌ی دست ها به شکل اغراق آمیز، به فراگیران می‌آموزیم. مثال:

 

C – c – CAPITAL C – small c – name: c – sound: /k/.

 

5.     روند کلی تدریس حروف: ابتدا ذکر نام و صدای آن حرف با تکرار زیاد و بدون نوشتن، سپس air tracing (نقاشی در هوا) توسط معلم و سپس فراگیران. در این روش بهتر است پشت معلم به کلاس باشد، البته نه کاملاً و در پایان نوشتنِ آن حرف بر روی تخته.

6.     حروف کتاب، ابتدا با حروف صدادار شروع شده اند و بقیه بر اساس رایم (قافیه) هستند:

5: aeiou

8: bcdgptvz

6: flmnsx

3: jkh

4: qrwy

7.     پس از تدریس هر حرف با آن تا می‌توانید بازی کنید. مثلاً بچه ها بگویند شبیه چیست یا با آن نقاشی کنند یا بپرسید اسم چه کسی با آن حرف شروع می‌شود یا اسم برادر و خواهرشان.

8.     حتماً برای مشق الفبا، 2 خط سرمشق در کلاس بگویید و 2 خط برای منزل. مشق ها هرروز چک شود و برای تشویق فراگیر، دُورِ حروف زیبا و صحیح خط بکِشید، نه غلط ها!

9.     مکالماتی که دو گربه (سم و جینجر) حرف می‌زنند، حتماً در گروه های سه نفری برگزار شوند.

10.                        در تدریس هر درس از Let’s go (starter) (کتاب آبی آسمانی)، ابتدا مکالمه‌ی صفحاتِ سمتِ راست را تدریس کنید و پس از تمرین زیاد و اطمینان از این که همه‌ی فراگیران با لذت و اشتیاق، آن را آموخته اند، به الفبا بپردازید. شعرها باید آن قدر کار شوند تا در همان کلاس حفظ شوند و برای منزل نمانند.

11.                        در این دو ترم که تدریس الفباست، فراگیر نمی تواند کلمات را بخوانَد و چنین هم از او انتظار نمی رود. او به عکس ها نگاه و اسم کلمات را ازبر می‌کند (نمی خوانَد). شما نیز با تمرین و تکرار زیاد، به فراگیر در این امر یاری رسانید و سعی نکنید او را در این سطح وادار به خواندن کنید. البته از درس 10 و 11 تعدادِ 7 واژه هستند که کلمات بسیار ساده ای اند و فراگیر تمام حروفِ آن ها را قبلاً کار کرده است. معلم می‌تواند از این 7 واژه دیکته بگیرد؛ ولی، فقط به روش "تشخیصی". به این صورت که دیکته را معلم روی بُرد (بصورت کل کلاس) یا کاغذ (بصورت گروه های کوچک یا انفرادی) می‌نویسد و فراگیر(ان) آن را می‌خوانند. توجه کنید که قبلاً آن کلمه ها را ننویسید و از فراگیران بخواهید بخوانند. این 7 واژه عبارتند از:

درس 10: dog, cat, bag, egg.

درس 11: top, TV, pig.

12.                        در کنترل رسم الخط ها در کلاس حتماً به جهت نوشتن حروف به دستِ فراگیران دقت کنید که استاندارد باشد و در این زمینه هم تشویق فراموش نشود.

13.                        در دیکته های رسمی اولیه (به غیر از دیکته های تشخیصی) ابتدا معلم تک تک حروف را هجّی کند و فراگیران بنویسد و از جلسه‌ی چهارم به بعد بدون هجّی باشد. ساده بودن و نمرات خوب دیکته در جلسات اول، بسیار مهم است. ضمناً گاهی با فلش کاردها هم می‌توان دیکته گفت. به این صورت که معلم بدون هیچ حرفی آن ها را نشان می‌دهد و فراگیران نام آن عکس ها را در دفتر می‌نویسند (Picture dictation).

14.                        دیکته های اولیه می‌تواند دوبدو توسط خودِ فراگیران صحیح شوند.

            15. تعدادی از جملات امری ای که باید در کلاس و از همان جلسه‌ی اول تدریس و استفاده شوند، این جملاتند.

15.1.    جملاتی که معلم می‌گوید و فراگیران باید قدرت تشخیص و انجام آن ها را داشته باشند:

Come here, please.

Come to the front (board), please.

Listen.

Look.

Repeat (again).

Open your books.

Close your books.

Please read.

Please write.

Please follow.

You, please.

All of the students/ All of the classroom/ All of you.

Be quiet, please.

Raise your hand.

Ready?

            15.2. جملاتی که فراگیران استفاده می‌کنند:

Excuse me, question./ Excuse me, I have a question.

No understanding./ I didn’t understand it.

I don’t know.

May I go out?

Me?

Yes.

No.

OK.

مسلماً این لیست از جملات می‌تواند بسته به سطح فراگیر، روش تدریس، عوامل فرهنگی و ... فراگیر و ... کم یا زیاد شود. نکته‌ی بسیار مهم در تدریس، استفاده و انتظارِ استفاده از این جملات از زبان فراگیر، این است که معلم هرگز تمام این جملات را در یک جلسه درس ندهد؛ زیرا، فایده ای جُز خستگی فراگیر و فراموشی ندارد. معلم می‌تواند با توجه به تشخیص خود، آن ها را تقسیم و هر جلسه چهار یا پنج جمله را کار و عملاً در طی کلاس استفاده کند تا فراگیران بدانند که فایده‌ی زبان، استفاده از آن است، نه انبارش اطلاعاتی خام و ملال آور.

16.        در سطوح اولیه، هر جلسه دفاتر و رسم الخط فراگیران تک تک و با حوصله بررسی شود و باز تشویق را فراموش نکنیم. ضمن چک کردن دفاتر و کتاب ها، توجه کنید که فراگیران معنی یا تلفظ واژگان را ننوشته باشند.

17.        در ابتدای هر جلسه‌ی درسی، مرور دروس قبلی (شامل جملات امری، مکالمه‌ی شفاهی، شعر الفبا شامل آواز و نام و صدا و ...) ضروری است.

18.        تمارین کتاب کار (workbook) که شامل رنگ آمیزی، مچ کردن و ... است، حتماً در کلاس کار شود و اکثر کار مختص کلاس است، نه منزل.

19.        از درس 8 به بعد که فراگیران با اعداد آشنا شده اند، نوشتن آن ها را نیز بیاموزید و با استفاده از جملات ساده و آشنا، از آن ها سؤال کنید. مثال:

-  How many books?

-  Two.

 

-  How many doors?

-  One.

دقت کنید که سؤالات معلم نواخت اُفتان (falling intonation) دارند.

20.        درس رنگ ها نیاز به تمرین و تکرار بیش از یک جلسه دارد و در تدریس این درس، بازی و کارهای عملی نقش به سزایی دارد.

21.        در طول کلاس، کلاس خردسالان باید اکتیو و شاد باشد و بچه ها در کلاس آزادانه راه بروند و ارتباط برقرار کنند.

22.         در پایان هر جلسه‌ی کلاسی، شعر و بازی برای طراوت بخشیدن به کلاس ضروری است.

 

 

 

چند بازی مختلف در کلاس های خردسالان:

 

در نوشته های بالا بطور ضمنی به ذکر چند بازی پرداختیم. در زیر مثال های دیگری می‌آوریم:

1.     به یکی از فراگیران فلش کاردی بصورت محرمانه نشان می‌دهیم و او با اجرای پانتومیم به دیگران می‌فهماند تا آن ها حدس بزنند. هر دو فراگیر تشویق می‌شوند.

2.     صندلی بازی با songهای نوار.

3.     با دیدن فلش کاردها بنشینند و بایستند.

4.     فراگیران حروف بزرگ و کوچکِ هر حرف را تشخیص دهند. برای ضعیف ترها می‌توان بیشتر از حروفی که حروف کوچک و بزرگ آن ها مشابه هستند، بهره گرفت تا جنبه‌ی تشویقی رعایت شود. این 16 حرف عبارتند از:

cfjklmopstuvwxyz

5.     یکی از فراگیران نقش معلم را بازی کند.

 

 

محمّد اعمّی

http://mohammadaemmi.blogfa.com/

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ مرداد۱۳۸۳ساعت ۲۰:۱۴ بعد از ظهر  توسط محمّد اعمّی  |